Vidareutveckling av Eskilstuna Flygplats

I augusti 2016 tecknades en avsiktsförklaring mellan Eskilstuna Logistik och Etablering AB och Resevaruhuset AB avseende vidareutveckling av Eskilstuna Flygplats. En projektplan är under framtagande där förstudier och utredningar pågår och där såväl tekniska, kommersiella och miljöfrågor behandlas. Då projektet är mycket omfattande och med investeringar i mångmiljardklassen, har parterna gemensamt beslutat att förlänga avsiktsförklaringen med tre månader till 2017-06-30.

Syftet med projektet är att utreda förutsättningarna för att vidareutveckla Mälarregionen i allmänhet och Eskilstuna Kommun i synnerhet genom etableringen av en kombinerad buss-, tåg- och flygterminal i Kjula. Därigenom möjliggörs en utveckling samt utbyggnad av flygplatsen, vilket i sin tur kan skapa en attraktiv plats för nyetableringar, arbetstillfällen samt fler kommuninvånare i sysselsättning.

Genom en möjlig utbyggnad av befintligt mötesspår i Kjula med ca. 2 000 m, från nuvarande ca. 1 000 m, som en del av kommande fortsatt utbyggnad av dubbelspår vidare från Härad till Eskilstuna, och ett kompletterande ytterligare sido- och mötesspår på ca. 750 – 1 000 m för ökad redundans på Svelandsbanan för tågstopp, ges möjlighet att anlägga en station i Kjula.

En station i Kjula med en tillhörande pendlarparkering ger möjligheter för fler resenärer i Eskilstuna med omnejd att välja tåget för arbetspendling samt att det skapar möjligheter för en utveckling av framtida bostadsutveckling i områdena Kjula och Ärla.

Stationen ger även möjligheter för arbetspendling till/från framtida företagsetableringar i Eskilstuna Logistikpark i Kjula där det inom en 3-5 års period antas skapa mellan 1 500 – 2 500 arbetstillfällen.

Möten har genomförts med Trafikverket Region Öst som resulterat i att kapacitetsstudier kommer att genomföras under kvartal 1 2017.

Kommentar från Eskilstuna Logistik AB, David Hofmann VD; Vi har en riktigt spännande period framför oss och projektet rullar på i rätt riktning och det är t ex mycket glädjande att vi från och med 12:e december kan se att busstrafiken startat med en ny linje mellan Eskilstuna och Logistikparken i Kjula.

Kommentar från Resevaruhuset AB, Jonas Gustafson VD; Det har visat sig ta lite längre tid att fastställa omfattningen av projektet då det gynnar ett större område än bara Eskilstuna Kommun och dess invånare. Hela Mälarregionen berörs och därmed också stor-Stockholm tillägger Jonas Gustafson VD/Resevaruhuset AB.

Kontaktpersoner

Eskilstuna Logistik och Etablering AB, david.hofmann@eskilstunalogistik.se

Resevaruhuset AB, jonas.gustafson@resevaruhuset.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Prenumerera