Vidareutveckling Eskilstuna Flygplats

Eskilstuna Logistik och Etablering AB har tillsammans med Resevaruhuset AB ingått ett LOI/Avsiktsförklaring som avser vidareutveckling av Eskilstuna Flygplats.

Avsiktsförklaringen behandlar de gemensamt uppsatta avsikterna för att möjliggöra en fullt utbyggd flygplats som ska hantera frakt/gods/passagerartrafik samt privatflyg. En projektplan kommer gemensamt tas fram och ambitionen är att fastställa den före årsskiftet 2016-17. Detta i sin tur kommer sedan resultera i ett fullt avtal mellan Eskilstuna Logistik och Etablering AB i egenskap av kommunens representant av flygplatsen och Resevaruhuset AB i egenskap av entreprenörs/konsortier initiativet.

Kommentar från Eskilstuna Logistik och Etablering AB, Mikael Jonsson VD/Logistikchef; Vi har länge velat utveckla logistikparken och flygplatsen och nu har vi hittat en part som vi tror kommer kunna förverkliga kommunens ambitioner om utbyggnad av flygplatsen. Det är för tidigt att kommentera ytterligare i nuläget då vi befinner oss i en uppstartsfas, därav har vi tecknat en avsiktsförklaring.

Kommentar från Resevaruhuset AB, Jonas Gustafson VD; Det här ligger helt i linje med vårt beslut om att transformera oss från traditionell resebyrå till att bli ett globalt reselogistikföretag. Vårt gemensamma arbete med projektplanen påbörjas efter sommarsemestrarna, klart vi är glada för att vi funnit samsyn för utvecklingen av flygplatsen, ett helt nytt kapitel i vår 50-åriga historia, känns helt rätt. 

 

Kontaktpersoner

Eskilstuna Logistik och Etablering AB               mikael.jonsson@eskilstunalogistik.se

Resevaruhuset AB                                                  jonas.gustafson@resevaruhuset.se  

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Prenumerera