Esmaeilzadeh Holding AB har publicerat årsredovisningen för 2021

Report this content

Den svenska versionen av Esmaeilzadeh Holding AB (publ):s årsredovisning 2021, med hållbarhetsredovisning, finns från och med idag tillgänglig på www.ehab.group.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att göras tillgänglig på bolagets webbplats senast den 30 april 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, VD och grundare

Telefon: +46 707 18 70 61

E-post: saeid@ehab.group

Nils Fredrik Dehlin, General Counsel & IR

Telefon: +46 720 90 26 99

E-post: nilsfredrik@ehab.group 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 16:00 CEST.

Om Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

EHAB är ett investmentföretag som förvaltar och etablerar förvärvsorienterade bolag inom flera sektorer och djupa nischer. EHAB:s portfölj utvecklas ständigt allteftersom nya möjligheter och intressanta branscher identifieras. EHAB:s substansvärde uppgår till cirka 4,5 miljarder kronor. För mer information, se www.ehab.group.

Prenumerera

Dokument & länkar