Esmaeilzadeh Holding offentliggör substansvärde per 31 juli 2023

Report this content

Substansvärdet för Esmaeilzadeh Holding AB (publ) uppgick per 31 juli 2023 till 7,88 Mdkr (7,89 Mdkr per 30 juni 2023), vilket motsvarar ett substansvärde per aktie om 10 222 kronor (10 240 kronor per 30 juni 2023).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, VD och grundare

saeid@ehab.group

Nils Fredrik Lagerstrand, General Counsel & Vice VD

+46 720 90 26 99, nilsfredrik@ehab.group

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2023, kl. 08.00 CEST.

Om Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

EHAB är ett entreprenöriellt drivet investmentföretag som investerar i och utvecklar långsiktigt hållbara företag inom utvalda branscher. Det primära fokuset är investeringar inom operationella bolagsgrupper med möjlighet till såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt. För mer information, se www.ehab.group.

Prenumerera