• news.cision.com/
  • Esmaeilzadeh Holding AB/
  • Esmaeilzadeh Holding överväger emission av ytterligare seniora icke säkerställda obligationer och offentliggör substansvärde per 31 december 2022

Esmaeilzadeh Holding överväger emission av ytterligare seniora icke säkerställda obligationer och offentliggör substansvärde per 31 december 2022

Report this content

Esmaeilzadeh Holding AB (publ) (”EHAB”) har givit ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB i uppdrag att i egenskap av ”joint bookrunners” arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 10 januari 2023 för att undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora icke säkerställda obligationer med en volym om minst 200 miljoner kronor (”Obligationerna”) under sitt utestående obligationslån 2022/2025 med ISIN SE0017133564. Aktieägare i EHAB har åtagit sig att teckna Obligationer till ett nominellt belopp om totalt 115 miljoner kronor. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Till följd av den potentiella kapitalmarknadstransaktionen har EHAB beslutat att offentliggöra vissa preliminära finansiella nyckeltal för bolaget per 31 december 2022. Substansvärdet för EHAB uppgick per 31 december 2022 till 7,60 Mdkr (7,63 Mdkr per 30 november 2022), vilket motsvarar ett substansvärde per aktie om 9 862 kronor (9 904 kronor per 30 november 2022). Balansomslutningen uppgick till 8,81 miljarder kronor, vilket resulterade i en belåningsgrad (LTV) om 15 procent. Vidare uppgick EHAB:s likvida tillgångar till 483 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, VD och grundare
+46 707 18 70 61, saeid@ehab.group

Nils Fredrik Lagerstrand, General Counsel & IR
+46 720 90 26 99, nilsfredrik@ehab.group

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2023, kl. 08.00 CET.

Om Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

EHAB är ett investmentföretag som förvaltar och etablerar förvärvsorienterade bolag inom flera sektorer och djupa nischer. EHAB:s portfölj utvecklas ständigt allteftersom nya möjligheter och intressanta branscher identifieras. EHAB:s substansvärde uppgår till cirka 7,6 miljarder kronor. För mer information, se www.ehab.group.

Prenumerera