Äldre positiva till att vården digitaliseras

Digitala vårdtjänster som läkarbesök över nätet och digitala hjälpmedel blir allt vanligare. Men vad anser den mest vårdsökande delen av befolkningen, de som är 50 år eller äldre, om den utvecklingen? I hygienvarumärket Tenas stora Sifoundersökning bland 1002 svenskar mellan 50-79 år uppger var fjärde person att de kan tänka sig ett läkarbesök över nätet. Var femte är positiv till digitala hjälpmedel som reagerar på förändringar i hälsan.  

I och med att vården digitaliseras förväntas vårdtiderna minska och tillgängligheten öka. Bland personer mellan 50–79 år föredrar 44 procent fortfarande en personlig kontakt med vården även om 25 procent kan tänka sig ett läkarbesök via t ex videosamtal istället för personliga besök. Något fler, 31 procent, kan tänka sig konsultationer på distans via t ex videosamtal.

Framför allt är man positiv till en digital vårdkontakt om den gör att det går snabbare (27 procent) eller vid enklare åkommor (35 procent). Tre av fyra kan tänka sig att tidsboka över nätet.

Drygt hälften kan enligt undersökningen tänka sig att använda digitala vårdhjälpmedel som larm, sensorer eller gps. Var femte person är positiv till hjälpmedel som reagerar på hälsan och larmar om t ex blodtrycket eller pulsen springer iväg. Däremot kan endast 11 procent tänka sig att använda en digital vårdtjänst som ställer diagnos automatiskt. 

-        Idag finns en rad digitala hjälpmedel som kan förbättra vården för äldre. Nyligen lanserade vi Tena Identifi – ett digitalt hjälpmedel där sensorer registrerar en individs urinläckage under 72 timmar. På så sätt får man kunskap om varje individs behov av toalettassistans. Tena Identifi, tillsammans med andra smarta digitala lösningar, är alla exempel på hur digitaliseringen kan bidra till ökat välbefinnande hos vårdtagarna, säger Ingrid Sannum, försäljningsansvarig för Tena på Essity.

Digitalisering av äldrevården
14 procent i åldrarna 50-79 år känner oro över att inte få plats på ett äldreboende om de skulle behöva det när de blir gamla.

-        Endast 10 procent av de tillfrågade i vår undersökning upplever att landets äldrevård följer med i den digitala utvecklingen. Men digitaliseringen inom äldrevården pågår för fullt och regeringen har ett mål att Sverige ska vara bäst på e-hälsa till år 2025. Förväntningarna är stora på vad digitaliseringen ska kunna bidra med. Digital teknik kan både revolutionera och förbättra människors liv genom att underlätta att uppnå en god hälsa och välfärd eller bidra till att man kan bo kvar hemma längre, säger Ingrid Sannum, försäljningsansvarig för Tena på Essity.


Digitala vårdtjänster som 50–79-åringar, ställda inför alternativen nedan, kan tänka sig att använda:     

1. Tidsbokning över nätet (75 procent)    
2. Digitala hjälpmedel som t ex larm, censorer eller gps (53 procent)
3. Konsultation på distans via t ex videosamtal (31 procent)
4. Läkarbesök via t ex videosamtal istället för personliga besök (25 procent)
5. Digitala hjälpmedel som reagerar på hälsan med hjälp av censorer (21 procent)
6. Digitala hjälpmedel som övervakar att jag tar mina mediciner (18 procent)
7. Digitala lösningar som ställer diagnos automatiskt (11 procent)


Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo i Sverige på uppdrag av Tena – ett varumärke inom hygien- och hälsoföretaget Essity. 1002 svenskar mellan 50–79 år har deltagit i undersökningen som är representativa med avseende på kön, ålder och region. Undersökningen genomfördes i oktober 2017.


För ytterligare information:

Sofia Hallberg, Communications Director, Essity region Nordic
+46 721 414 299, Sofia.hallberg@essity.com


Om Essity
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter och lösningar inom Personal Care (Baby Care, Feminine Care, Incontinence Products och Medical Solutions), Consumer Tissue och Professional Hygiene. Vår vision är att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Försäljning sker i cirka 150 länder under många starka varumärken som de globalt ledande TENA och Tork samt andra varumärken som exempelvis Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2016 var cirka 101 miljarder kronor (10,7 miljarder euro). Affärsverksamheten bygger på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människor och miljö sätts i centrum. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity ingick tidigare
i SCA-koncernen. För mer information, besök www.essity.com.

About TENA®
TENA is a brand of Essity. With over 50 years of experience TENA is the world’s leading continence care brand. We offer a full range of absorbent products, services and solutions that are tailored to the needs of individuals, their families and healthcare professionals. With the TENA brand, Essity is at the forefront of developing products and services that help improve dignity and the quality of people’s lives. 

Taggar:

Om oss

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2019 var cirka 129 miljarder kronor (12,2 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com.

Prenumerera

Dokument & länkar