• news.cision.com/
  • Essity/
  • Essity ansluter till United Nations Foundations expertgrupp mot antimikrobiell resistens

Essity ansluter till United Nations Foundations expertgrupp mot antimikrobiell resistens

Report this content

Hygien- och hälsobolaget Essity utökar sitt samarbete med United Nations Foundation genom att ansluta till en branschövergripande grupp med experter från ett flertal olika bolag i kampen mot antimikrobiell resistens (AMR). Essity är en global leverantör av handhygien- och sårbehandlingslösningar, två områden som är helt avgörande i kampen mot antimikrobiell resistens, ett av de största globala hoten mot människors hälsa som enligt prognoser kan komma att orsaka 10 miljoner dödsfall årligen i världen år 20501. Essity har samarbetat med UN Foundation sedan 2017.

AMR uppkommer när bakterier, virus, svampar, parasiter och andra mikroorganismer förändras på ett sätt som gör läkemedlen verkningslösa med följd att infektionerna blir kvar i kroppen. De främsta orsakerna till AMR är brist på rent vatten och sanitet, otillräckligt förebyggande/bristande kontroll av infektioner samt felaktig användning/överanvändning av antibiotika. Världshälsoorganisationen (WHO)2 anger att en minskning av antalet infektioner genom effektiv sanitet, hygien samt åtgärder för att förebygga infektioner är de viktigaste åtgärderna för att bekämpa AMR. En undersökning gjord av Essity3 visar att 73 procent av allmänheten instämmer i att AMR är ett hot mot världshälsan och 47 procent är oroliga eller mycket oroliga för AMR.

– För att bevara antibiotikans livräddande effekt, för nuvarande och kommande generationer, måste vi vidta åtgärder på global nivå. Som ett globalt hygien- och hälsobolag med försäljning i 150 länder engagerar sig Essity i frågor där hygien och hälsa är en del av lösningen. Att arbeta tillsammans med den offentliga sektorn och andra företag gör det möjligt att påskynda förändringar med bättre effekt i kampen mot AMR, säger Magnus Groth, vd och koncernchef på Essity.

Essitys expertis i kampen mot AMR är inom handhygien och preventiv infektionsbekämpning genom produkter och lösningar från varumärket Tork®. Med varumärkena Cutimed® Sorbact® och Leukomed® erbjuder Essity sårvårdsprodukter som bygger på en innovativ teknik för att minska förekomsten av mikroorganismer, utan användning av kemiskt aktiva ämnen, vilket kan bidra till att minska överanvändningen av antibiotika. 

– Essitys expertkunnande och erfarenhet som ambassadörer i kampen mot antibiotikaresistens kommer att bli en stor tillgång för den här gruppen av företag och kommer att bidra med riktlinjer och praktiska synpunkter till det FN-ledda arbetet i kampen mot antimikrobiell resistens, säger Kate Dodson, Vice President, Global Health Strategy, UN Foundation, som är värd för den branschövergripande arbetsgruppen genom Business Council for the UN.

För att få veta mer om hur Essity bekämpar AMR genom infektionsförebyggande arbete, lyssna på avsnittet ”Resisting the Resistance” från podcasten ”Essential Talks”. 

För mer information om Business Council for the UN, UN Foundation och expertgruppen för kampen mot AMR, kontakta Ilze Melngailis, Senior Director, UN Foundation, imelngailis@unfoundation.org. Den branschövergripande expertarbetsgruppen mot antimikrobiell resistens är den första i sitt slag som samlar ledande bolag inom hygien och hälsa, jordbruk, djurhållning, veterinärtjänster, finanssektorn och andra branscher som driver utveckling av lösningar inom antimikrobiell resistens under ledning av FN:s globala insatser.

1WHO (2019) Ny rapport uppmanar till omedelbara åtgärder för att undvika en kris till följd av antimikrobiell resistens
2WHO (2015) ”Global action plan on antimicrobial resistance”, Världshälsoorganisationen 
3Essity (2020) Essential Initiative Survey 2020–2021, en global studie bland allmänheten i 15 länder om frågor som rör vardagshygien och hälsobeteenden, stigman och källor till oro.

För ytterligare information, kontakta:

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2020 var cirka 122 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com.

Taggar: