Essity blir medgrundande partner till AI Innovation of Sweden

Hygien- och hälsobolaget Essity är medgrundande partner till AI Innovation of Sweden, ett center för forskning inom artificiell intelligens och innovation som idag öppnar i Göteborg. Tillsammans med akademi, offentlig sektor och näringsliv är AI Innovation of Swedens syfte att göra Sverige till ledande inom artificiell intelligens (AI).


AI Innovation of Sweden ska bidra till att resurser, kunskap, data och kompetens skapar värde för dess partners och det svenska ekosystemet inom AI. Genom partnerskapet får Essity möjlighet till utbyte av idéer och resurser mellan de deltagande organisationerna. För Essity innebär partnerskapet ett stärkt fokus på digital utveckling, innovationsarbete och avancerad analys av data för att optimera verksamhetens alla delar.

- Vi är stolta över att vara medgrundare till AI Innovation of Sweden. Många av våra produkter och lösningar är idag digitaliserade i någon form och vår förhoppning är att denna satsning kommer att ha positiv inverkan på såväl vår fortsatta digitalisering som utveckling av nya innovationer och produktionssätt. Essity har förhoppningar om att AI-center ska bidra till att öka kunskapen om artificiell intelligens i Sverige, eftersom ny teknik är en viktig del i att bygga industri och akademi stark i framtiden, säger Robert Sjöström, President Global Operational Services och Chief Information Officer på Essity.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Sjöström, Media Relations Manager, +46 8 788 51 36, henrik.sjostrom@essity.com 

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 47 000 medarbetare och nettoomsättningen 2018 var cirka 118,5 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.

Om oss

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom produkter och tjänster. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 47 000 medarbetare och nettoomsättningen 2018 var cirka 118,5 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.