Essity får hedersomnämnande av Europaparlamentet för unik återvinningstjänst

Tork PaperCircle, från Essitys globala varumärke Tork, är världens första återvinningstjänst för pappershanddukar. Den 18 oktober 2017 fick Essity ett hedersomnämnande på European Paper Recycling Awards i Europaparlamentet.

Tork PaperCircle nominerades som en av fyra finalister i kategorin Information & utbildning på European Paper Recycling Awards. Utmärkelsen uppmärksammar projekt, initiativ och kampanjer som bidrar till ett hållbart Europa genom aktiviteter som främjar pappersåtervinning. Juryn består av akademiker, journalister och medlemmar av Europaparlamentet, däribland Simona Bonafè, som ansvarar för Europaparlamentets avfallslagstiftning.

– Essitys projekt synliggör vikten av att involvera producenter i hela produktlivscykeln. Bolaget visar hur hållbarhet kan bli en integrerad del av industriell utveckling, säger Simona Bonafè, European Paper Recycling Council.

Den cirkulära ekonomin blir allt viktigare för företag världen över. Bland drivkrafterna finns både en ökad medvetenhet bland konsumenterna och statliga initiativ som EU:s paket om cirkulär ekonomi.

– Tork PaperCircle är ett bra exempel på hur vi, tillsammans med våra kunder, visar vägen mot en cirkulär ekonomi för hygienprodukter. Vi är glada över att European Paper Recycling Council ger oss detta erkännande, säger Kersti Strandqvist, Senior Vice President Sustainability, Essity.

Med Tork PaperCircle hjälper vi våra kunder att sluta cirkeln genom att återvinna förbrukade pappershanddukar för tillverkning av nya mjukpappersprodukter. Tjänsten minskar avfallet och sänker koldioxidutsläppen med 40 procent*. För närvarande ingår Tork PaperCircle i pilotprojekt i Tyskland och Nederländerna. En av de tyska kunderna är Commerzbank, som nyligen har utökat tjänsten till femton kontor.  

– Genom Tork PaperCircle kan vi sänka våra koldioxidutsläpp, och de berörda byggnaderna genererar ungefär 20 procent mindre avfall. Tork PaperCircle etablerar oss som en pionjär inom återvinning bland tyska företag,” säger Dirk Middelmann, Corporate Real Estate Management, Commerzbank.

*För pappershanddukar jämfört med befintliga alternativ för avfallshantering. Baserat på en livscykelanalys (LCA) som har verifierats av Svenska Miljöinstitutet (IVL) 2017, där även de processer som har rationaliserats bort har tagits i beaktande. 

För ytterligare information, kontakta:

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter och lösningar inom Personal Care (Baby Care, Feminine Care, Incontinence Products och Medical Solutions), Consumer Tissue och Professional Hygiene. Vår vision är att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Försäljning sker i cirka 150 länder under många starka varumärken som de globalt ledande TENA och Tork samt andra varumärken som exempelvis Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2016 var cirka 101 miljarder kronor (10,7 miljarder euro). Affärsverksamheten bygger på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människor och miljö sätts i centrum. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity ingick tidigare i SCA-koncernen. För mer information, besök www.essity.com.

Om oss

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom produkter och tjänster. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 47 000 medarbetare och nettoomsättningen 2018 var cirka 118,5 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.