Essity lanserar digital lösning för sårbehandling

Report this content

Hygien- och hälsobolaget Essity lanserar Cutimed Wound Navigator, en ny digital lösning för sårbedömning. Den innovativa mobilappen registrerar sårets karaktär och typiska kännetecken och gör utifrån detta en bedömning för att erbjuda patienter bäst lämpad vård och hjälpa sjukvårdspersonal att välja rätt sårvårdsprodukt.

Essity ökar takten i den digitala transformationen inom alla sina verksamhetsområden. Cutimed Wound Navigator är en innovativCutimed Wound Navigator App digital lösning som ger stöd vid bedömning och dokumentation av olika typer av sår. Appen registrerar sårets kännetecken via ett enkelt gränssnitt, som även ger möjlighet att ta en bild, och utifrån det fastställs sårets omfattning automatiskt. Resultatet av bedömningen kan sammanfattas och tas ut i en digital rapport som genereras i appen för att förenkla sårdokumentation. Genom att appen stödjer och underlättar vårdpersonalens dagliga arbete kan den frigöra mer tid till patientvård.

– På Essity vill vi öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Med appen Cutimed Wound Navigator uppfyller vi ett icke tillgodosett behov i det kliniska arbetsflödet genom att förenkla sårdokumentationen. Vårt mål är att erbjuda stöd till vårdpersonal inom sårbedömning och produkturval, samtidigt som vi skapar en kontinuitet i vården, säger Ulrika Kolsrud, chef Health and Medical Solutions på Essity. 

Appen Cutimed Wound Navigator, som finns både för iOS och Android, lanseras inledningsvis i Tyskland och kommer att lanseras i fler länder under 2022. 

Utvecklingen av mjukvaran är ett samarbete mellan Essity och imito AG, ett nystartat schweiziskt hälsovårdsbolag. Samarbetet möjliggjordes genom Essity Ventures, ett strategiskt initiativ från Essity vars mål är att inleda samarbeten med innovativa startup-företag och entreprenörer inom hälsovård.

Cutimed är ett varumärke inom Essitys medical solutions-verksamhet och erbjuder produkter och lösningar för behandling av kroniska och komplexa sår och som omfattar alla steg i läkningsprocessen.

Essity kommer att berätta mer om sina digitala innovationer på bolagets virtuella kapitalmarknadsdag som hålls den 3 november.

För ytterligare information, kontakta:

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2020 var cirka 122 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com.