Essity och United Nations Foundation sammankallar till Dialog om FN:s Globala Hållbarhetsmål

Ledande globala hygien- och hälsobolaget Essity sammankallade idag till det femte årsmötet av UN Foundations dialog om den globala agendan vid FN:s högkvarter i New York. Mötet sammanför företag, myndigheter och intresseorganisationer för diskussioner kring hur FN:s globala mål för hållbar utveckling ska uppnås. Essity medverkar för andra året i rad i syfte att öka kunskap och insikter om hur människor världen över kan öka sitt välbefinnande genom hygien och hälsa.

Den globala dialogen möjliggör diskussion mellan ledande företrädare från olika branscher om hur offentlig och privat sektor kan arbeta tillsammans för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål, som lanserades under 2015.

I sitt öppningsanförande poängterade Magnus Groth, Essitys vd och koncernchef, vikten av att företag, myndigheter och intresseorganisationer samarbetar för att gemensamt bidra till att FN:s globala hållbarhetsmål uppnås.

- Som ett av världens största hygien- och hälsoföretag är FN:s hållbarhetsmål mer än ett gott syfte, det skapar även affärsmöjligheter. UN Foundations dialog skapar värdefulla möjligheter för oss att dela erfarenheter med andra ledande företrädare och diskutera hur vi gemensamt kan bidra till att hållbarhetsmålen uppnås. Genom att sammankoppla vår verksamhet med sex av hållbarhetsmålen skapas nya innovationer och samarbeten som leder till förbättringar för människor, miljön, samhället och företaget. Detta är avgörande för att lösa de globala utmaningar som hållbarhetsmålen pekar på, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, Essity.

Diskussionerna skedde i fyra separata sidoseminarier där Magnus Groth ledde samtalet med fokus på Hållbarhetsmål 6: Rent Vatten och Sanitet.

- Bristfällig hygien och sanitet skapar hinder för hälsa, välmående och utveckling för miljontals människor. Under flera decennier har vår kunskap, expertis och engagemang bidragit till ökad hygien- och hälsostandard världen över. Under förra året utbildade Essity två miljoner människor om menstruation, pubertet, handhygien, kontinensvård och föräldraskap. Vi vill verkligen öka kunskapen om dessa frågor och bryta de tabu som finns, avslutar Magnus Groth.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sjöström, Media Relations Manager, +46 8 788 51 36

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter och lösningar inom Personal Care (Baby Care, Feminine Care, Incontinence Products och Medical Solutions), Consumer Tissue och Professional Hygiene. Vår vision är att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Försäljning sker i cirka 150 länder under många starka varumärken som de globalt ledande TENA och Tork samt andra varumärken som exempelvis Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2016 var cirka 101 miljarder kronor (10,7 miljarder euro). Affärsverksamheten bygger på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människor och miljö sätts i centrum. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity ingick tidigare i SCA-koncernen. För mer information, besök www.essity.com.