Essity omstrukturerar i Spanien

Report this content

För att ytterligare öka effektiviteten omstrukturerar Essity produktionen inom Consumer Tissue i Spanien. Åtgärderna ligger i linje med bolagets strategi att optimera produktionsstrukturen för att öka kostnads- och kapitaleffektivitet och ytterligare öka värdeskapandet inom affärsområdet Consumer Tissue.

Omstruktureringsåtgärderna, som kommer genomföras under 2018, inkluderar stängningen av produktionsanläggningen i La Riba och stängningen av en mjukpappersmaskin vid produktionsanläggningen i Allo.

Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till cirka 245 MSEK, varav cirka 205 MSEK kommer att redovisas som en jämförelsestörande post under det andra kvartalet 2018. De resterande kostnaderna kommer redovisas som en jämförelsestörande post under det fjärde kvartalet 2018. Av omstruktureringskostnaderna förväntas cirka 110 MSEK vara kassaflödespåverkande.

För ytterligare information, kontakta:

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55, karl.stoltz@essity.com 
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30, johan.ir.karlsson@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.

Prenumerera