• news.cision.com/
  • Essity/
  • Essity presenterar nya affärsområden och nytt mål för försäljningstillväxt

Essity presenterar nya affärsområden och nytt mål för försäljningstillväxt

Report this content

Essity har beslutat om nya affärsområden från och med 1 januari 2022. Affärsområdena kommer att vara Health & Medical, Consumer Goods och Professional Hygiene. Som en följd av en högre tillväxtambition har Essity även beslutat om ett nytt mål för försäljningstillväxt på mer än 5 procent, som inkluderar såväl organisk försäljningstillväxt som förvärv.

De nya affärsområdena Health & Medical, Consumer Goods och Professional Hygiene kommer att gälla från och med 1 januari 2022. Dessa är i linje med bolagets kund- och försäljningskanaler och kommer att leda till en expansion av erbjudandena till nya och närliggande kategorier samt utökat tjänsteinnehåll utifrån kund- och konsumentbehov. De nya områdena stödjer bolagets nya tillväxtmål genom strategier för organisk och förvärvsdriven tillväxt och syftar till att uppnå högre tillväxt och vinstmarginal samt lägre kapitalbindning. Affärsområdena kommer att ersätta de nuvarande affärsområdena Personal Care, Consumer Tissue och Professional Hygiene. 

Det nya tillväxtmålet är att uppnå en försäljningstillväxt på mer än 5 procent. Detta ersätter det tidigare målet om organisk försäljningstillväxt på mer än 3 procent. Målet kommer att uppnås genom att fortsätta genomföra Essitys strategi; dra nytta av gynnsamma marknadstrender, öka marknadsandelar genom framgångsrika innovationer och starka varumärken, expandera erbjudandet samt förvärv inom kategorier med höga marginaler. Tillväxt, både organiskt och genom förvärv, prioriteras inom produktkategorierna Medical Solutions, Incontinence Products, Feminine Care och Professional Hygiene. 

Affärsområden från och med 1 januari 2022
Health & Medical 
Health & Medical omfattar kategorierna Incontinence Products Health Care och Medical Solutions. Erbjudandet inkluderar inkontinensprodukter, sårvård, kompressionsbehandling, ortopedi, hudvårdsprodukter och digitala lösningar med sensorteknik under varumärken som TENA, Leukoplast, Cutimed, JOBST, Actimove och Delta-Cast. Distributionskanalerna utgörs av apotek, butiker för medicintekniska produkter, sjukhus, distributörer och vårdhem samt e-handel.
Consumer Goods
Consumer Goods inkluderar kategorierna Incontinence Products Retail, Baby Care, Feminine Care och Consumer Tissue. Erbjudandet inkluderar inkontinensprodukter, bindor, blöjor, våtservetter, hudkräm, intimtvål, tvättbara absorberande underkläder, menskoppar, toalett- och hushållspapper, näsdukar, ansikts- och pappersservetter. Produkterna säljs under varumärken som det globalt ledande varumärket TENA samt andra starka varumärken som Libero, Libresse, Nosotras, Saba, TOM Organic, Lotus, Regio, Tempo och Vinda. Distributionskanalerna är detaljhandel och e-handel.
Professional Hygiene
Professional Hygiene omfattar kompletta hygienlösningar, inklusive toalettpapper, pappershanddukar, pappersservetter, handtvål, handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och avtorkningsprodukter samt service och underhåll under det globalt ledande varumärket Tork. Essity erbjuder också digitala lösningar, exempelvis så kallad Internet of Things sensorteknik som möjliggör datadriven städning. Kunderna består av företag och kontor, universitet, vårdinstitutioner, industrier, restauranger, hotell, arenor och offentliga mötesplatser. Distributionskanalerna är distributörer och e-handel.

Finansiell rapportering för de nya affärsområdena, Proforma de första nio månaderna 2021     

MSEK Health & Medical Consumer Goods Professional Hygiene Övrigt Essity
Nettoomsättning 15 831 53 196 18 616 -2 87 641
Justerad EBITA1) 2 893 6 273 2 029 -592 10 603
Justerad EBITA-marginal1), % 18,3% 11,8% 10,9% 12,1%

1) Exklusive jämförelsestörande poster


Notera: Denna information är sådan information som Essity Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 06:50 CET. 


Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55 

För ytterligare information, kontakta:
Per Lorentz, Vice President Corporate Communications, +46 8 788 52 51, per.lorentz@essity.com
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30, johan.ir.karlsson@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2020 var cirka 122 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com.