Essity publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2017

Report this content

Essity, ett ledande globalt hygien- och hälsobolag, publicerar idag bolagets Års- och hållbarhetsredovisning för 2017 på www.essity.comPå bolagets hemsida finns även en video där Essitys vd och koncernchef Magnus Groth presenterar 2017 i korthet.

- Noteringen av Essity på Nasdaq Stockholm den 15 juni 2017, som följd av uppdelningen av SCA, har synliggjort värdet av två starka börsbolag. Genom delningen samt förvärvet av det ledande medicintekniska företaget BSN medical har vi skapat Essity, ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Under 2017 ökade vi nettoomsättningen och förbättrade lönsamheten, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för Essity.

Den tryckta versionen av Års- och hållbarhetsredovisningen 2017 börjar distribueras till aktieägare som så önskat från och med vecka 13, 2018.

Kommande rapporter

Under 2018 publiceras kvartalsrapporter den 27 april, 19 juli och 29 oktober.

Notera: Denna information är sådan information som Essity är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars, 2018, klockan 08:00.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55  

För ytterligare information, kontakta:

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55, karl.stoltz@essity.com 
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30, johan.ir.karlsson@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.