Essity publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2020

Report this content

Hygien- och hälsobolaget Essity publicerar idag Års- och hållbarhetsredovisning för 2020 på www.essity.se.

-  Under 2020 har covid-19-pandemin haft en stor påverkan på människor och den globala ekonomin. Essity har följt tre prioriteringar: omtanke om våra medarbetare, bidra till samhället och fortsätta bedriva en framgångsrik verksamhet. Covid-19 och relaterade nedstängningar och restriktioner har påverkat Essitys försäljning negativt. Trots detta uppnådde Essity 2020 det högsta rörelseresultatet (EBITA) och den högsta EBITA marginalen någonsin. Vaccineringen har kommit igång och marknadsförutsättningarna kommer att förbättras gradvis. Som bolag går vi stärkta ur detta. Vår vision att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa är viktigare än någonsin, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för Essity.

Ta del av vd och koncernchef Magnus Groths vd-ord och Essitys prioriteringar för 2021 i Års- och hållbarhetsredovisningen 2020. En digital version med flera interaktiva funktioner finner du här (på engelska). En svensk pdf-version av Års- och hållbarhetsredovisningen finns bifogad i detta pressmeddelande och på www.essity.se.  

Notera: Denna information är sådan information som Essity är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars, 2021, klockan 08:00.
Karl Stoltz, Media Relations manager, 08 788 51 55

 

För ytterligare information, kontakta:

Per Lorentz, Vice President Corporate Communications, +46 8 788 52 51, per.lorentz@essity.com 
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30, johan.ir.karlsson@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2020 var cirka 122 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com.

Taggar: