Essity sätter ytterligare hållbarhetsmål för förpackningar

Det globala hygien- och hälsobolaget Essity har, för att minska miljöpåverkan, satt ytterligare förpackningsmål. Målen innebär bland annat att 85 procent av bolagets förpackningar ska tillverkas av förnybara eller återvunna material år 2025.

De nya målen är en del av Essitys åtagande till Ellen MacArthur Foundations plastinitiativ ”A line in the sand”. Åtagandet är i linje med Essitys hållbarhetsambitioner att fram till 2030 öka välbefinnandet för två miljarder människor varje dag och minska miljöpåverkan från bolagets lösningar med 33 procent.  

För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 (0)8 788 51 55, karl.stoltz@essity.com                 
Susan Iliefski-Janols, Vice President Product Sustainability, +46 (0) 31 746 07 11, susan.iliefski-janols@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom produkter och tjänster. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 47 000 medarbetare och nettoomsättningen 2018 var cirka 118,5 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.