• news.cision.com/
  • Essity/
  • Essity startar pilotprojekt med grön vätgas för koldioxidfri mjukpappersproduktion

Essity startar pilotprojekt med grön vätgas för koldioxidfri mjukpappersproduktion

Report this content

Hygien- och hälsobolaget Essity startar ett pilotprojekt med grön vätgas för koldioxidfri mjukpappersproduktion vid bolagets anläggning i Mainz-Kostheim, Tyskland. Naturgas kommer gradvis att ersättas med grön vätgas i anläggningens största pappersmaskin under pågående produktion. Projektet är det första av sitt slag inom den globala storskaliga pappersindustrin. Essitys investering i projektet uppgår till 4 MEUR (cirka 40 MSEK).  

Essity har börjat använda grön vätgas i sina produktionsprocesser. Bolagets produktionsanläggning i Mainz-Kostheim testar nu i vilken utsträckning grön vätgasEssity Kostheim kan ersätta naturgas i mjukpappersproduktionen utan negativ inverkan på produktkvaliteten.

Efter nödvändiga installationer och ombyggnad av pappersmaskinen kommer Essity gradvis att tillföra grön vätgas till energiförsörjningen. Planen är att köra pappersmaskinens torkhuv på 100 procent grön vätgas från och med hösten 2022.

– Vi kommer att bli först i världen med att använda grön vätgas för mjukpappersproduktion. Det är ett tydligt åtagande i linje med vår ambitiösa klimatagenda och ett stort steg mot ett samhälle med lägre koldioxidutsläpp. Vi skapar en hållbar industriprocess som sätter standarden för hela branschen, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, Essity.

Investeringen i pilotprojektet med grön vätgas ämnar bidra till Essitys mål med nettonollutsläpp fram till 2050.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Sjöström, Media Relations Manager, 08 - 788 51 36, henrik.sjostrom@essity.com 

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2020 var cirka 122 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com.

Taggar: