Essity utnämnt till världsledande i arbete med vatten och skog av CDP

Ledande hygien- och hälsobolaget Essity har utnämnts till global ledare för sitt arbete med vatten och skog och får högsta betyg av CDP, en internationell icke vinstdrivande organisation som arbetar för hållbara ekonomier. Av tusentals undersökta bolag kvalificerade sig Essity som ett av endast fyra till CDP:s A-lista för både CDP Water och CDP Forest.

CDP:s oberoende undersökningar kring risker och möjligheter förknippade med hantering av klimat, vatten och skogsfrågor omfattar tusentals bolag. CDP:s A-listor är sammansatta på begäran av 827 investerare som representerar tillgångar om 100 biljoner USD. Essity får högsta betyg för CDP Water för sin rapportering av arbetet med att främja hållbar vattenanvändning och även högsta betyg för CDP Forest för hanteringen av arbete mot avskogning i sina leverantörsled.

- Vi försöker ständigt förbättra och utveckla vårt arbete med ansvarsfulla inköp av fiber och hantering av vattenrisker. Det är glädjande att vårt arbete uppmärksammas. Att vi är ett av endast fyra bolag i världen som får högsta betyg för arbetet inom båda dessa områden visar på att vårt arbete inte bara är bra för våra affärer utan även medverkar till en hållbar värld, säger Kersti Strandqvist, Senior Vice President Sustainability, Essity.

- Vi gratulerar de bolag som tagit sig in på A-listorna i år. Det är inspirerande att se hur många bolag som tagit djärva grepp och stora steg för att hantera sina miljörisker och koppla det till en hållbar ekonomi. Bolagens ledarskap visar vägen för andra att agera och utnyttja de möjligheter det medför, säger Paul Simpson, vd, CDP.

Essity erhöll också ett mycket högt betyg för sitt klimatarbete, A-. Poäng och rating för alla deltagande bolag finns tillgänglig på CDP:s hemsida www.cdp.net/en/scores-2017 

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sjöström, Media Relations Manager, 08-788 51 36

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter och lösningar inom Personal Care (Baby Care, Feminine Care, Incontinence Products och Medical Solutions), Consumer Tissue och Professional Hygiene. Vår vision är att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Försäljning sker i cirka 150 länder under många starka varumärken som de globalt ledande TENA och Tork samt andra varumärken som exempelvis Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2016 var cirka 101 miljarder kronor (10,7 miljarder euro). Affärsverksamheten bygger på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människor och miljö sätts i centrum. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity ingick tidigare i SCA-koncernen. För mer information, besök www.essity.com.