Essitys årsstämma 2019

Report this content

Essitys årsstämma ägde idag rum på Stockholm Waterfront Congress Centre, i Stockholm.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018.

Stämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2018 om 5,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 8 april 2019. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdagen den 11 april 2019.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelseledamöterna Ewa Björling, Pär Boman, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Louise Svanberg, Lars Rebien Sørensen, och Barbara Milian Thoralfsson omvaldes. Pär Boman omvaldes som ordförande.

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till revisor intill slutet av årsstämman 2020.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.essity.com, inom två veckor.

Talet som vd och koncernchef Magnus Groth höll vid årsstämman finns tillgängligt på bolagets hemsida www.essity.com. 

För ytterligare information, kontakta:

Per Lorentz, Vice President Corporate Communications, +46 8 788 52 51, per.lorentz@essity.com 
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30, johan.ir.karlsson@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 47 000 medarbetare och nettoomsättningen 2018 var cirka 118,5 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.

Prenumerera

Dokument & länkar