Essitys årsstämma 2020

Report this content

Essitys årsstämma ägde idag rum på Stockholm Waterfront Congress Centre, i Stockholm.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för år 2019. Styrelsen har meddelat att man avser att återkomma till frågan om utdelning senare under året när effekterna av den pågående Covid-19 epidemin bättre kan överblickas.

Stämman beslutade om oförändrade arvoden till styrelsen i enlighet med valberedningens ändrade förslag som meddelades i ett pressmeddelande den 31 mars 2020. Stämman beslutade också i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelseledamöterna Ewa Björling, Pär Boman, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Louise Svanberg, Lars Rebien Sørensen, och Barbara Milian Thoralfsson omvaldes. Pär Boman omvaldes som ordförande.

Ernst & Young AB valdes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Stämman röstade för styrelsens förslag till ändring av bolagsordning och valberedningens förslag till valberedningsinstruktion.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.essity.com, inom två veckor.

Ett anförande av vd och koncernchef Magnus Groth finns tillgängligt på bolagets hemsida www.essity.com.

 

För ytterligare information, kontakta:

Per Lorentz, Vice President Corporate Communications, +46 8 788 52 51, per.lorentz@essity.com 
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30, johan.ir.karlsson@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2019 var cirka 129 miljarder kronor (12,2 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar