Essitys förvärv av ABIGO Medical har slutförts

Report this content

Processen efter förvärvet av de återstående 25 procent av aktierna i ABIGO Medical AB är slutförd och bolaget är nu ett helägt dotterbolag till Essity. Enligt villkoren för transaktionen har ABIGO Medicals pharmaverksamhet avyttrats och sålts till bolagets grundare Jan G. Smith.

 ABIGO Medical är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Göteborg. Bolaget har cirka 170 anställda. Essity förvärvade 75 procent av ABIGO Medical i februari 2020. ABIGO Medical utvecklar, tillverkar och marknadsför bland annat teknologin Sorbact® som är en kliniskt etablerad innovation för avancerad sårvård. Under första kvartalet 2021 ökade Essitys organiska nettoomsättning inom sårbehandling med 2,1 procent.

 

För ytterligare information, kontakta:
Per Lorentz, Vice President Corporate Communications, +46 8 788 52 51, per.lorentz@essity.com
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30, johan.ir.karlsson@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2020 var cirka 122 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar