Företag som satsar på hållbarhet är mer attraktiva

Report this content

Företag och organisationer som arbetar aktivt med hållbarhet har högre attraktionskraft bland potentiella medarbetare. Likaså är det viktigt för många verksamheter att vara etablerade i en kommun som arbetar för hållbar utveckling. Det visar en rapport som hygien- och hälsobolaget Essity har tagit fram. 

Att hållbarhet tar allt större plats på näringslivets agenda är tydligt. Medarbetare, kunder och andra intressenter ställer allt större ansvarskrav, samtligt som ett tydligt hållbarhetsengagemang också blir en viktig konkurrensfördel.

I en undersökning utförd av Novus*, på uppdrag av Essity, har 513 chefer på svenska företag och organisationer svarat på frågor om hållbarhet och avfallshantering. Hållbarhet upplevs som en betydelsefull fråga och hälften (49 %) av cheferna menar att verksamhetens arbete för en miljömässigt hållbar utveckling, kommer att vara viktig när framtida medarbetare överväger dem som arbetsgivare. 

– Vi känner igen oss i svaren. Essity arbetar med hållbarhet ur alla aspekter och vi märker att det är en fråga som blir allt viktigare för våra intressenter, inte minst vid rekryteringar. Allt fler vill ha en arbetsgivare med en tydlig och god värdegrund och som delar de personliga värderingarna och tankarna kring hållbarhet, säger Åsa Degerman, Global Brand Innovation Manager på Essity. 

Undersökningen visar också att många företag och organisationer är positiva till kommunernas hållbarhetsengagemang. Nästan varannan chef (47 %) uppger att det är viktigt för dem att vara etablerade i en kommun där arbetet med miljömässig hållbar utveckling ligger i framkant.

Kommunernas arbete påverkar i stor grad näringslivets förutsättningar att agera hållbart, inte minst när det kommer till avfallshantering, källsortering och återvinning, på grund av den kommunala renhållningsskyldigheten.

Var tredje chef i undersökningen säger sig exempelvis vara mycket bättre på att sortera avfall hemma än på arbetsplatsen. De säger även att de vill källsortera i större utsträckning på jobbet, men behöver bättre förutsättningar. 

Ett bra exempel är samarbetet mellan Mölndals stad, AstraZeneca och Essity som möjliggör att pappershanddukar nu kan återvinnas.

– Essity vill bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle, bland annat genom att designa produkter och tjänster för hållbar konsumtion. Vi är oerhört stola över att ha implementerat Tork PaperCircle, som är världens första återvinningstjänst för pappershanddukar, i Sverige. Mölndals stad är en framstående och proaktiv kommun – utan deras medverkan hade detta inte varit möjligt,säger Åsa Degerman, Global Brand Innovation Manager på Essity.


Fakta:

  • Tork PaperCircle är en innovativ tjänst där avfall används som en resurs genom att omvandla använda pappershanddukar till nya mjukpappersprodukter. Genom att återvinna pappershanddukar till nya produkter sänks koldioxidavtrycket med 40 procent jämfört med konventionell avfallshantering

  • Mölndals stad är första svenska kommun och AstraZeneca första svenska företag, att återvinna pappershanddukar med Tork PaperCircle – världens första återvinningstjänst för pappershanddukar, framtagen av hygien- och hälsobolaget Essity. 

  • Tork PaperCircle lanseras i Sverige i början av 2019 genom ett samarbete mellan AstraZeneca, Essity och Mölndal stad. Tjänsten finns sedan tidigare på cirka 40 platser i Tyskland, Holland och Belgien.


För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Hallberg, Communications Director Nordic, Essity Hygiene & Health AB
Telefon: 
+46 72 141 42 99, E-post: sofia.hallberg@essity.com 


*Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Essity med syfte att få kunskap om hur landets företag och organisationer upplever sina källsorteringsmöjligheter av vardagligt förbrukningsmaterial. Respondenterna bestod av 513 chefer i företag organisationer med 10 eller mer anställda. Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel, den 14-19 december 2018. 


Om Tork®
Varumärket Tork erbjuder ett komplett utbud av produkter och tjänster inom hygien för kunder inom allt från restaurang och vård till kontor, skolor och industri. Produktutbudet omfattar dispensrar, pappershanddukar, toalettpapper, tvål, servetter samt torkpapper för industri och kök. Tack vare sin specifika kunskap om hygien, funktionell design och hållbarhet har Tork blivit marknadsledande. Tork är ett globalt varumärke som tillhör Essity och en engagerad samarbetspartner till kunder i över 80 länder. För mer information om de senaste nyheterna och innovationerna från Tork, gå till www.tork.se 

Om Essity
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi känner igen oss i svaren. Essity arbetar med hållbarhet ur alla aspekter och vi märker att det är en fråga som blir allt viktigare för våra intressenter, inte minst vid rekryteringar. Allt fler vill ha en arbetsgivare med en tydlig och god värdegrund och som delar de personliga värderingarna och tankarna kring hållbarhet
Åsa Degerman, Global Brand Innovation Manager på Essity