Unikt partnerskap sätter standarden för återvinning

Report this content

Näringsliv och kommun för ett mer cirkulärt samhälle

Det globala hygien- och hälsobolaget Essity har inlett ett partnerskap med AstraZeneca, Mölndals stad och Sodexo. I ett pilotprojekt på AstraZeneca i Mölndal installeras Tork PaperCircle®, världens första återvinningstjänst för pappershanddukar. Det nya partnerskapet ska bidra till ett cirkulärt samhälle och till minskade koldioxidutsläpp.


– Vårt mål är att ta ansvar för hela produktens livscykel. Då är vi beroende av samarbete med andra aktörer. Vårt partnerskap, som är en del i att uppnå Essitys hållbarhetsmål, omdefinierar både avfallshanteringen och förbättrar hållbarhetsarbetet för Mölndals stad, AstraZeneca och Sodexo, säger Essitys hållbarhetschefKersti Strandqvist. 

Tork PaperCircle®är en innovativ tjänst där avfall används som en resurs genom att omvandla använda pappershanddukar till nya mjukpappersprodukter. Genom att återvinna pappershanddukar till nya produkter sänks koldioxidavtrycket med minst 40 procent jämfört med befintliga lösningar för avfallshantering (1). Tidigare i år tilldelades Tork PaperCircle® priser under Interclean Innovation Award 2018 (2), och uppmärksammades med ett hedersomnämnande på European Paper Recycling Awards i Europaparlamentet (3) i slutet av förra året.

– Vi har inlett ett partnerskap med Essity och Mölndals stad som ska möjliggöra att vi installerar den cirkulära tjänsten Tork PaperCircle®. Partnerskap som detta hjälper oss att reducera avfall, förbättrar vårt hållbarhetsarbete och vårt bolags totala koldioxidavtryck, säger Matti Ahlqvist, platschef för AstraZeneca i Mölndal. 

Pilotprojektet är planerat att inledas senare i år på AstraZenecas kontor i Mölndal. Sodexo, som idag ansvarar och sköter lokalvården på AstraZenecas kontor, deltar i projektet. Pappershanddukarna återvinns sedan på det lokala Tork bruket i Lilla Edet där de omvandlas till nya mjukpappersprodukter. 

– Mölndals stad arbetar aktivt med att göra det enkelt för de som bor eller verkar i kommunen att återvinna och återanvända material. Bland annat har vi ökat tillgången på fastighetsnära insamling via fyrfackskärl och miljörum. För att nå våra mål om ökad återvinning och återanvändning och bidra till en mer cirkulär ekonomi måste vi också hitta nya partners. Nu tar vi ytterligare ett steg genom att samarbeta med två av stadens stora arbetsgivare - AstraZeneca och Essity, säger Pierre Bolvede, avdelningschef Återvinning och avfall, Mölndals stad. 

Sedan tidigare driver Tork pilotprojekt för Tork PaperCircle®i Tyskland och Nederländerna. Planen är att lansera Tork PaperCircle® på den svenska marknaden under 2019. Mer information om Tork PaperCircle®: https://www.tork.se/om-tork/hallbarhet/tork-papercircle/   

Om Essitys hållbarhetsmål
Essity har som ambition att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle genom att designa lösningar för hållbar konsumtion, som möter både kunders och konsumenters behov med bättre, tryggare och mer miljövänliga produkter och tjänster samt bidrar till FN:s hållbarhetsmål. Essity fokuserar sitt hållbarhetsarbete framförallt på sex av FN:s hållbarhetsmål 3,5,6,12,13 och 15. 


För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Hallberg, Communications Director Nordic, Essity Hygiene & Health AB
Telefon: +46 72 141 42 99, E-post: sofia.hallberg@essity.com 


Om Tork®
Varumärket Tork erbjuder ett komplett utbud av produkter och tjänster inom hygien för kunder inom allt från restaurang och vård till kontor, skolor och industri. Produktutbudet omfattar dispensrar, pappershanddukar, toalettpapper, tvål, servetter samt torkpapper för industri och kök. Tack vare sin specifika kunskap om hygien, funktionell design och hållbarhet har Tork blivit marknadsledande. Tork är ett globalt varumärke som tillhör Essity och en engagerad samarbetspartner till kunder i över 80 länder. För mer information om de senaste nyheterna och innovationerna från Tork, gå till www.tork.se 

Om Essity
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com. 


(1) Resultatet från en livscykelanalys (Life Cycle Analysis, LCA) som utfördes av Essity Tork och verifierades av IVL, Svenska Miljöinstitutet, 2017, där processerna som undvikits har tagits med i beräkningen.

(2) https://www.intercleanshow.com/en/amsterdam/innovations/innovation-award-winner 

(3) http://www.paperforrecycling.eu/recycling-award/ 

Taggar: