• news.cision.com/
  • Estea AB/
  • Eriksson & Ekbergs och CBRE GI:s samägda bolag Mästerbo startar sitt tredje bostadsprojekt.

Eriksson & Ekbergs och CBRE GI:s samägda bolag Mästerbo startar sitt tredje bostadsprojekt.

Report this content

Mästerbo förvärvar ett bostadsprojekt om två kvarter i centrala Enköping med planerat färdigställande 2023. Förvärvet sker genom en forward funding-affär där Mästerbo tillträder fastigheterna vid lagakraftvunnen fastighetsbildning. Byggnaderna kommer att uppnå nivån för Miljöbyggnad silver.

Mästerbo grundades 2020 som ett gemensamt bolag mellan Estea AB:s moderbolag Eriksson & Ekberg och CBRE Global Investors, där Estea AB agerar rådgivare. Fokus är på hållbara bostadsfastigheter i tillväxtregioner och universitetsstäder. Två bostadsprojekt är redan tillträdda, i Sigtuna respektive Lund, och detta blir bolagets tredje. Fastigheterna är belägna i området Lillsidan i centrala Enköping, ett nuvarande industriområde som utvecklas och ger plats för bostäder, service och upplevelser.

-Det är verkligen roligt att kunna bygga vidare på samarbetet med CBRE Global Investors. Vi har kunnat visa att Estea är en stark partner till globala aktörer som vill skaffa sig exponering mot den svenska fastighetsmarknaden. Vi söker aktivt efter nya hållbara bostadsprojekt och tror fortsatt på att komma in tidigt i utvecklingskedet. Det här är ett koncept vi kommer att utveckla, säger Johan Eriksson Rydermark, CEO på Estea AB.  

Linklaters har agerat rådgivare åt Mästerbo i samband med förvärvet.

Om Estea och Mästerbo

Estea grundades för 20 år sedan med syftet att erbjuda möjligheten att investera i fastigheter. Genom att vi utvecklar och investerar i kommersiella fastigheter och social infrastruktur skapar vi värde inte bara för våra investerare utan även samhället i helhet. Genom att ha en ansvarsfull utgångspunkt i vår verksamhet vill vi vara en långsiktig partner till företag, kommuner och regioner för samhällsutveckling samtidigt som vi skapar förutsägbara kassaflöden till investerare och institutionella kapitalförvaltare. Genom vår omfattande erfarenhet har vi utvecklat den kunskap och position på marknaden som behövs för att framgångsrikt utveckla och genomföra relevanta fastighetsstrategier.

Mästerbo grundades 2020 som ett gemensamt bolag mellan Estea AB:s moderbolag Eriksson & Ekberg och CBRE Global Investors och äger, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i Sverige. Fokus är på nybyggda fastigheter som uppnår högt ställda krav på långsiktig hållbarhet i växande regioner och i universitetsstäder.

Läs mer på www.estea.se och www.masterbo.se.

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, CEO - Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Head of Capital Markets - Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är verkligen roligt att kunna bygga vidare på samarbetet med CBRE Global Investors. Vi har kunnat visa att Estea är en stark partner till globala aktörer som vill skaffa sig exponering mot den svenska fastighetsmarknaden. Vi söker aktivt efter nya hållbara bostadsprojekt och tror fortsatt på att komma in tidigt i utvecklingskedet. Det här är ett koncept vi kommer att utveckla
Johan Eriksson Rydermark, CEO på Estea AB