Estea AB – Avyttrar kontorsfastighet i Västerås efter genomfört utvecklingsprojekt

Stockholm 22 december 2014 – Estea AB avyttrar fastigheten Livia 16 genom försäljning av koncernbolaget Estea Kontorsfastigheter 1 AB. Fastigheten, som ägts av Estea sedan 2009, är belägen i centrala Västerås och har en uthyrningsbar yta om ca 5 900 kvm. Estea avyttrar nu fastigheten efter att ha slutfört ett omfattande moderniserings- och utvecklingsprojekt. Köpare är fastighetsbolaget Klövern och köpeskillingen uppgår till ca 140 Mkr.

Estea frånträder fastigheten den 3 mars 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om Estea se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar