Estea AB – Avyttrar modern logistikfastighet i Märsta.

Datum: 2013-09-09
Release:2013-09-09


   
Stockholm 9 september 2013 – Estea AB:s fastighetsbolag Estea Logistikfastigheter 3 AB (nedan Bolaget), avyttrar logistikfastigheten Märsta 24:3 .

Estea AB har per den 4 september avyttrat logistikfastigheten Märsta 24:3 belägen i Märsta industriområde strax norr om Stockholm. Fastigheten uppfördes under våren 2012 av Estea AB åt det danska logistikföretaget DSV Solutions AB. Fastigheten färdigställdes den 5 mars.

Köpare av logistikfastigheten Märsta 24:3 är Invesco och deras samarsamarbetspartner Scius, som tillträdde fastigheter den 4 september 2013. Wistrand och CBRE har varit rådgivare åt säljaren.

Fastigheten
Märsta 24:3 är en nyproducerad logistikfastighet i Märsta Industriområde, Sigtuna. Byggnaden, som omfattar 23 470 kvm, är fullt uthyrd till DSV Solutions AB.

”Intresset från marknaden har varit mycket stort, vilket kanske inte förvånar oss då vi avyttrar en modern logistikbyggnad av hög standard som passar många investerare och fastighetsbolag. Försäljningen innebär att vi realiserar en bra avkastning på investerat kapital, vilket ger oss goda förutsättningar att växa vidare. Våra investerare har fått en god avkastning på investerat kapital. Vi har en fortsatt positiv syn på marknaden för lager- och logistikfastigheter och vi har nu som ambition att genomföra nya förvärv under hösten.” säger David Ekberg, Estea AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på den nordiska fastighetsmarknaden. Estea förvaltar och äger fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002. Sedan 2012 samarbetar Estea med den globala fastighetsutvecklaren Goodman Group för nyproduktion av moderna logistikbyggnader i Norden.

Taggar:

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Dokument & länkar