Estea AB – Erhåller tillstånd om AIFMD


Stockholm 10 april 2015 – Estea AB erhåller tillstånd från Finansinspektionen (FI) enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”).

Finansinspektionen har per den 9 april 2015 godkänt Esteas ansökan om att bli förvaltare.

Erhållna tillstånd:
-  tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt 3:e kap. 1:a § lagen om alternativa investeringsfonder (LAIF)

-  tillstånd att utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer enligt 3:e kap. 2:a § första stycket LAIF,
samt ta emot medel med redovisningsskyldighet och lämna investeringsråd enligt 3:e kap. 2:a § andra stycket 2 och 4 LAIF.

”Estea välkomnar beslutet och vi ser fram emot att kunna erbjuda fler tjänster inom ramen för tillståndet. Vi avser förvalta våra egna fonder samt på uppdrag av externa investerare och fastighetsbolag tillhandahålla fullskalig förvaltningsorganisation inom ramarna för LAIF. Möjligheten att kunna marknadsföra hela vårt tjänsteerbjudande och kompetens är en effekt av den nya lagen, vilket vi ser fram emot” säger Johan Eriksson, VD Estea AB

I anslutning till ansökan har Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB engagerats som legalt ombud.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & Capital markets Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om Esteas tjänster se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar