Estea AB – Förstärker förvaltningsorganisationen

Datum: 2014-09-11
Release: 2014-09-11

 
Estea AB rekryterar Ola Jonsson som Fastighetschef. Ola kommer senast från Colliers International och Crown Nordic Management, där han varit Asset- och Property manager.

”Rekryteringen av Ola möjliggör fortsatt expansion för Estea och ökar samtidigt resurserna och kompetensen i vår förvaltningsorganisation. Vi välkomnar Ola och är mycket glada att han valt att ansluta sig till vår verksamhet. Olas roll blir att ansvara för Esteas fastighetsbestånd och primärt arbeta med förvaltning, förhandlingar och fastighetstransaktioner.”
Johan Eriksson, VD Estea AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
Ola Jonsson, Fastighetschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, ola.jonsson@estea.se 
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och kameral förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar