Estea AB – Kommuniké extra bolagstämma

Stockholm 11 december 2015 – Extra bolagsstämma fastställer ny sammansättning på styrelsen i Estea AB.

Stämman 11 december valde in Jan I Carlsson som ny ledamot. Stämman beslöt att styrelsen tillsvidare skall bestå av 6 ordinarie ledamöter. För tiden intill nästa stämma valdes, förutom Jan I Carlsson, styrelseledamöterna, Jockum Beck-Friis, David Ekberg, Johan Eriksson, Viveka Ekberg och Johan Stern.

”Jan I Carlsson har ingått i företagsledningar och styrelser i globalt verksamma storföretag så som Unilever, IKEA och Tetra Pak. Jan har en gedigen erfarenhet såväl inom finans- och fastighetsmarknaden som detaljhandel och logistik i en internationell krävande miljö, vilket kommer vara en stor tillgång för Estea AB. Vi är glada och stolta att vi lyckats knyta en så viktigt kompetens och dessutom en mycket positiv person till oss på Estea”  

Jockum Beck-Friis, Styrelsens Ordförande Estea AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jockum Beck-Friis, Ordförande Estea AB, tfn 08 679 05 00,

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & Capital markets Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar