Estea AB – Kommuniké extra bolagstämmor

Stockholm 12 augusti 2015 – Extra bolagsstämmor fastställer ny sammansättning på styrelserna i Estea AB samt dotterbolag.

Stämman 10 augusti konstaterade ledsamt att ledamot Bertil Åberg, vid en ålder av 74 år, beklagligt och alldeles för tidigt lämnat oss efter en viss tids sjukdom. Stämman beslöt att styrelsen tillsvidare skall bestå av 5 ordinarie ledamöter. För tiden intill nästa stämma valdes till styrelseledamöter, Jockum Beck-Friis, David Ekberg, Johan Eriksson, Viveka Ekberg och Johan Stern.

”I och med Bertil Åbergs bortgång har Estea AB förlorat en mycket kompetent och engagerad styrelsemedlem. Hans djupa kunskaper inom områden som finans, ekonomi och fastigheter, förskaffade under ett långt och lyckosamt liv inom svenskt näringsliv, har varit till stor glädje för vårt företag. Vi saknar honom mycket och våra tankar går till hans efterlevande hustru och barn”  

Jockum Beck-Friis, Styrelsens Ordförande Estea AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jockum Beck-Friis, Ordförande Estea AB, tfn 08 679 05 00,

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & Capital markets Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och priva

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar