Estea AB – Tecknar nytt hyresavtal med Grant Thornton

Datum: 2014-01-16
Release:2014-01-16

Stockholm 16 januari 2014 – Estea äger, genom bolaget Estea Kontorsfastigheter 1 AB, fastigheten Livia 16 i centrala Västerås. Per den 20 december tecknades ett nytt hyresavtal med revisions- och konsultbolaget Grant Thornton avseende 1.168 kvm modern kontorsyta. Under 2013 har Estea även tecknat hyresavtal med Bianchi Café and Cycles (butik, restaurant och café) och VLT (kontor).

-       Yta ca 1 200 kvm
-       Beräknad inflyttning hösten 2014
-       Ytterligare ca 1.500 kvm av totalt 6.000 kvm kvar för utveckling och uthyrning

Estea driver sedan december 2012 ett utvecklingsprojekt i fastigheten Livia 16. Fastigheten, som är centralt och strategiskt belägen på Slottsgatan i Västerås, genomgår en total uppgradering och modernisering. Lokalen för Grant Thornton kommer att anpassas och uppgraderas till hög och modern standard utifrån hyresgästens behov och önskemål. För VLT har Estea skapat 2.344 kvm modern och effektiv kontorsyta som färdigställdes hösten 2013. För Bianchi Café & Cycles, som Estea tecknade hyresavtal med under 2013, pågår färdigställandet av butik, restaurant och café i fastighetens entréplan (beräknad öppning under våren 2014), enligt samma framgångsrika koncept som drivs i Stockholm

”Vår målsättning är att genom utveckling av fastigheten skapa en av de mest attraktiva kontorsfastigheterna i Västerås, hyresavtalet med Grant Thornton är ett bevis på att vi lyckats i detta arbete”, säger David Ekberg, transaktionschef och projektansvarig på Estea AB.

Fastighetens uthyrningsbara yta uppgår till ca 6 000 kvm. De totala ytorna fördelar sig över fyra våningsplan, varav Grant Thornton nu etablerar verksamhet på plan 1. Kvarvarande ledig yta i fastigheten uppgår till ca 1.500 kvm, vilket bl.a. omfattar en kontorslokal om upp till ca 600 kvm på plan 4, med en exklusiv och rymlig terrass samt utsikt över Västerås.

 

För ytterligare information:
Se Bolagets hemsida: www.estea.se

Kontakt:
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter.

Taggar:

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.