Estea AB– Förvärvar logistikfastighet i Viared utanför Borås

Datum: 2013-10-03
Release:2013-10-03


Stockholm 3 okt 2013 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Logistikfastigheter 4 AB, har förvärvat logistikfastigheten Telfern 2, belägen i Viared utanför Borås. Fastigheten, med en uthyrningsbar yta om 13.000 m2 är fullt uthyrd till Hööks Hästsport.

  
Säljare är fastighetsbolaget Bockasjö AB.

Estea Logistikfastigheter 4 AB tillträder fastigheten den 1 november 2013.

  • Total uthyrningsbar yta uppgår till 13.000 kvm
  •  Fastigheten är fullt uthyrd till Hööks Hästsport.
  • Kontrakterad hyresduration uppgår till ca 7 år
  • Beräknade årliga hyresintäkter uppgår till ca 7,1 mkr

”Vi fortsätter vår satsning på lager- och logistikfastigheter. Fastigheten är belägen i ett av Västsveriges mest intressanta logistikområden och förvärvet inkluderar en outnyttjad byggrätt vilket skapar en tydlig förädlingspotential. Vi har under de senaste 12 månaderna genomfört fastighetstransaktioner för ca 700 Mkr och vi har ett stort intresse från våra investerare. Vi tycker om lager- och logistiksegmentet och har för avsikt att växa vidare” säger David Ekberg, Transaktionschef, Estea AB.

”I och med försäljningen av Hööks huset på Viared så koncentrerar vi vårt bestånd till större logistikfastigheter. Borås är alltjämt ett intressant område och har ett strategiskt bra läge geografiskt med sin närhet till Göteborg och Nord Europas största hamn, ” säger Joakim Hedin VD på Bockasjö AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se
Joakim Hedin, VD Bockasjö AB, tfn 0705-215 300, joakim@bsgr.se      

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002. Sedan 2012 samarbetar Estea med den globala fastighetsutvecklaren Goodman Group för nyproduktion av moderna logistikbyggnader i Norden. För mer information: www.estea.se

Om Bockasjö AB
Bockasjö koncernen verkar inom områdena fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och kapitalförvaltning. För mer information se www.bockasjo.se


Taggar:

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Dokument & länkar