Estea AB etablerar ny fond för omsorgsfastigheter

Stockholm 16 december 2019 – Estea AB etablerar fonden Estea Omsorgsfastigheter AB genom en emission uppgående till drygt 355 Mkr. Fonden kommer att noteras vid börs inom en tolvmånadersperiod.

Fonden Estea Omsorgsfastigheter AB har som mål att bygga upp en portfölj av vård- och omsorgsboenden. Efter emissionen äger fonden (per den 18 december 2019) fyra vård- och omsorgsboenden, varav två är projektfastigheter med inflyttning under 2020. Det samlade fastighetsvärdet uppgår per den 16 december 2019 till drygt 700 Mkr.

”Emissionen ger oss goda förutsättningar att genomföra vår fortsatta expansion inom segmentet vård- och omsorgsboenden. Vi har identifierat flera intressanta objekt och kommer inom kort att kunna presentera affärer som ytterligare bidrar med förutsägbara och trygga kassaflöden till fonden. Som ett led i expansionen börsnoteras fondandelarna inom en tolvmånadersperiod, vilket skapar efterfrågad likviditet för såväl befintliga som kommande andelsägare.” säger Johan Eriksson, VD Estea AB. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 

Per Torpare, Försäljningschef, tfn 08 679 05 00, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

_________________________________________________________________________________

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns kapitalförvaltare, institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar