Estea Delfinen HoldCo AB – Avyttrar fastighet i centrala Lund

Report this content

Stockholm 27 november 2019 – Estea AB:s Investeringsfond, Estea Delfinen HoldCo AB, avyttrar fastigheten Brunius 17 vid Mårtenstorget i centrala Lund. Avtal ingicks den 15 november 2019 och frånträde sker den 27 november.

Fastigheten som nyttjas som lägenhetshotell uppfördes 2008/2009 och har ägts av Estea sedan 2015. Köpare är Estancia Fastigheter. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 156 Mkr.

-Vi har haft en fin utveckling för fastigheten och önskar den nya ägaren lycka till med det fortsatta arbetet. Vi fortsätter efter denna affär med utvecklingsarbetet för fondens andra fastighet, Akka 10 i Bromma, också den innehållande ett lägenhetshotell, säger Johan Eriksson, VD på Estea AB. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 

Per Torpare, Försäljningschef, tfn 08 679 05 00, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

_________________________________________________________________________________

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns kapitalförvaltare, institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Prenumerera

Dokument & länkar