• news.cision.com/
  • Estea AB/
  • Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Noterar kapitalandelsbevis och obligation på Nasdaq

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Noterar kapitalandelsbevis och obligation på Nasdaq

Report this content

Stockholm 31 oktober 2014– Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Logistic Properties 5 AB (publ) noterar Kapitalandelsbevis (ISIN SE0005569662) och seniora icke säkerställda obligationer (ISIN SE0005569670) på Nasdaqs OMX. Noteringsvolym för kapitalandelsbevisen är 283 000 000 SEK i poster om nominellt belopp 1 000 000 SEK som en del av Kapitalandelslån om maximalt 500 MSEK, samt seniora icke säkerställda obligationer för 162 000 000 SEK i poster om nominellt belopp 1 000 000 SEK som en del av obligationer om maximalt 500 MSEK.

-       Sammanlagd noteringsvolym uppgår till 445 000 000 SEK
-       Minsta handelspost om 1 000 000 SEK i respektive instrument
-       Fastställd årlig ränta om 6 % (kvartalsvis utbetalning) på Obligation (ESLP01)
-       Fastställd årlig ränta om 7 % (kvartalsvis utbetalning) på Kapitalandelsbevis (ESLP02)
-       Handelsstart obligation fredag den 31 oktober 2014
-       Handelsstart kapitalandelsbevis måndag den 3 november 2014

Finansinspektionen har per den 24 oktober 2014 godkänt och registrerat Estea Logistic Properties 5 AB inlämnade prospekt för kapitalandelsbevis och obligation. Fullständiga prospekt finns på Finansinspektionens hemsida och på www.estea.se. Med underlag av Finansinspektionens beslut har Nasdaq OMX godkänt Estea Logistic Properties som emittent och beslutat om upptagande till handel.

Bolaget Estea Logistic Properties 5 AB (publ) äger sju fastigheter inom logistik och lager till ett sammanlagt värde på 715 MSEK per den 30 juni 2014.

I anslutning till framtagandet av prospekten har ABG Sundal Collier engagerats som finansiella rådgivare och emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se
För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se:
www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och kameral förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar