Estea Omsorgsfastigheter AB – Förvärvar äldreboende i Sundsvall

Report this content

Stockholm 19 december 2019 – Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond Estea Omsorgsfastigheter AB har förvärvat fastigheten Skörden 3 i Sundsvall. Tillträde är den 19 december 2019. Säljare är Hemsö Fastighets AB.

Skörden 3 är en fullt uthyrd fastighet som innehåller ett äldreboende som drivs av Sundsvalls kommun under ett 15-årigt hyresavtal. Fastigheten omfattar totalt 8 026 kvm uthyrningsbar yta och kontrakterade hyresintäkter beräknas uppgå till ca 9,6 miljoner kronor på årsbasis.

”Vi är mycket glada över detta förvärv som bidrar positivt till vår satsning på segmentet vård- och omsorgsboenden. Fastigheten genomgår för närvarande en omfattande renovering och uppdatering, ett arbete som kommer att pågå under 2020 och som vi nu tar över. Vi önskar Sundsvalls kommun välkommen till Estea som hyresgäst och vi hoppas på ett bra kommande samarbete, säger Johan Eriksson, VD Estea AB”

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea AB är ett bolag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea AB har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket glada över detta förvärv som bidrar positivt till vår satsning på segmentet vård- och omsorgsboenden. Fastigheten genomgår för närvarande en omfattande renovering och uppdatering, ett arbete som kommer att pågå under 2020 och som vi nu tar över. Vi önskar Sundsvalls kommun välkommen till Estea som hyresgäst och vi hoppas på ett bra kommande samarbete.
Johan Eriksson, VD Estea AB