Estea Omsorgsfastigheter AB – Tillträder äldreboende i Karlstad

Report this content

Stockholm 17 april 2020 – Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond Estea Omsorgsfastigheter AB har tillträtt fastigheten Fören 3 i Karlstad.

Fören 3 är en fastighet som uppförts som äldreboende och som uthyrts till Ambea under ett 15-årigt hyresavtal. Ambea kommer att i fastigheten bedriva äldreomsorg i verksamhetsområdet Vardaga. Fastigheten omfattar totalt ca 4 300 kvm uthyrningsbar yta och kontrakterade hyresintäkter beräknas uppgå till ca 9,3 miljoner kronor på årsbasis.

”Det känns riktigt bra att kunna presentera den här fina, nyproducerade omsorgsfastigheten för fondens investerare. Vi har följt projektet nära och är glada över att kunna tillträda fastigheten i linje med vår initiala tidplan. Fastigheten, som är uppförd enligt certifieringsnivån Miljöbyggnad guld och är centralt och attraktivt belägen vid Vänerns strand, kommer att väl komplettera vår portfölj. Vi ser ett betydande intresse för segmentet liksom en efterfrågan att investera i vår fond. Det är vår uttalade strategi att fortsätta expandera", säger Johan Eriksson, VD Estea AB.

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea AB är ett bolag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea AB har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det känns riktigt bra att kunna presentera den här fina, nyproducerade omsorgsfastigheten för fondens investerare. Vi har följt projektet nära och är glada över att kunna tillträda fastigheten i linje med vår initiala tidplan. Fastigheten, som är uppförd enligt certifieringsnivån Miljöbyggnad guld och är centralt och attraktivt belägen vid Vänerns strand, kommer att väl komplettera vår portfölj. Vi ser ett betydande intresse för segmentet liksom en efterfrågan att investera i vår fond. Det är vår uttalade strategi att fortsätta expandera
Johan Eriksson, VD Estea AB