Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Förvärvar en portfölj av handelsfastigheter i Motala

Datum: 2014-01-17
Release:2014-01-17

Stockholm 17 januari 2014 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), (nedan kallat Bolaget), har förvärvat 4 handelsfastigheter i Motala med uthyrningsbar yta om totalt ca 8.300 kvm.

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) har tillträtt fastigheterna den 17 januari 2014.

  • 4 st fastigheter.
  • Total uthyrningsbar yta uppgår till 8.268 kvm
  • Fastigheterna är fullt uthyrda till 6 hyresgäster
  • Kontrakterad hyresduration i portföljen uppgår till ca 6,3 år
  • Beräknade årliga hyresintäkter uppgår till ca 7 mkr, exkl tillägg och hyresrabatter

Fastigheterna är belägna i Bråstorp, Motala, vilket är ett väletablerat externt handelsområde i Motala. Fastigheterna är fullt uthyrda till Stadium Outlet, Colorama, Sova, Rusta, Swedol och Jysk. I området finns, utöver hyresgästerna i portföljen, varumärken som Elgiganten, ICA, Willys, Biltema, Burger King och Cheapy etablerade. I portföljen finns outnyttjade byggrätter om ytterligare ca 600 kvm.

”Förvärven stämmer väl in i fastställd förvärvs- och tillväxtstrategi. Vi har byggt upp en bra fastighetsportfölj med en diversifiering av fastigheter och bolaget går nu in i en mer renodlad förvaltningsfas”, säger David Ekberg, Transaktionschef, Estea AB

Bolaget äger sedan tidigare Klädeshandlaren 15 i Nyköping som inrymmer butikslokaler, kontorslokaler och vård- och utbildningslokaler, samt även logistikfastigheten Rosersberg 11:94 strax norr om Stockholm. Bolagets fastighetsportfölj uppgår nu till ca 320 mkr med kontrakterade årshyresintäkter på ca 31 mkr.

Bolagets Kapitalandelsbevis är upptagna till handel på NDX Börsen sedan den 9:e april 2013 under kortnamn ESTEA KAPBEVIS1.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Dokument & länkar