Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Förvärvar logistikfastighet i Rosersberg.

Stockholm 29 april 2013 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), (nedan Bolaget), har förvärvat logistikfastigheten Rosersberg 11:94, belägen vid Rosersbergs logistikområde strax norr om Stockholm. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 9.353 kvm.

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) tillträder fastigheten den 29 april 2013.

-       Total uthyrningsbar yta uppgår till 9.353 kvm
-       Fastigheten är fullt uthyrd till 3 hyresgäster
-       Kontrakterad hyresduration uppgår till ca 4 år
-       Beräknade årliga hyresintäkter uppgår till ca 7,5 mkr, exkl tillägg och hyresrabatter

”Förvärvet stämmer väl in i Bolagets förvärvsstrategi. Fastigheten är belägen i ett av Stockholmsregionens mest expansiva logistikområden och uppfyller de krav som ställs på en modern logistikbyggnad”, säger David Ekberg, Transaktionschef, Estea AB.

Enligt tidigare kommunicerade och fastställda investeringskriterier i Bolaget görs nu det andra fastighetsförvärvet. Bolaget äger sedan den 1 november 2012 fastigheten Klädeshandlaren 15 i Nyköping som inrymmer butikslokaler, kontorslokaler, bostäder och vård- och utbildningslokaler.

Efter förvärvet av Rosersberg 11:94 omfattar Bolagets fastigheter en total uthyrningsbar yta om ca 22.200 kvm

Bolagets Kapitalandelsbevis är upptagna till handel på NDX Börsen sedan den 9:e april under kortnamn ESTEA KAPBEVIS1.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea förvaltar och äger fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002. Sedan 2012 samarbetar Estea med den globala fastighetsutvecklaren Goodman Group för nyproduktion av moderna logistikbyggnader i Norden.

Taggar:

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Dokument & länkar