Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Kommuniké extra bolagsstämma

Beslut om Emission III
   
Extra Årsstämma 23 aug 2013, Hamngatan 27, 103 87 Stockholm

Datum:           2013-08-23
Publiceras:     2013-08-23Vid extra årsstämma i Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, att utnyttja rätten att emittera ytterligare maximalt 40 400 000 kronor upp till fullt låneprogram, Emission III.

Enligt beslut på årstämma 4 oktober 2012, att emittera kapitalandelslån om maximalt 150 000 000 kronor i Kapitalandelslån, ISIN SE0004867331, har två tidigare emissioner genomförts där Bolaget tillförts 109 600 000 kronor. Efter emissionerna har Bolaget förvärvat två fastigheter (Klädeshandlaren 15 & Rosersberg 11:94), som idag ingår i Bolagets verksamhet. Kapitalandelsbevisen är noterade på Nordic Derivatives Exchange (NDX) under kortnamn: ESTEA KAPBEVIS1.

Per den 23 augusti har på extra årsstämma i Bolaget beslutats emittera och notera ytterligare Kapitalandelsbevis om 40 400 000 kronor inom ramen för Låneprogrammet. Kapital som tillförs genom Emission III skall allokeras till förvärv av ytterligare 1-2 fastigheter.

”Estea har en positiv grundsyn på den svenska fastighetsmarknadens utveckling under de kommande åren och vi tror att det finns goda möjligheter att uppnå en trygg och stabil avkastning genom fastighetsinvesteringar, vi anser därför att Bolaget har bra möjligheter till intressanta kompletteringsförvärv inom ramen för befintlig verksamhet.”

Johan Eriksson, VD Estea AB.

  
Prospekt registreras hos Finansinspektionen och förväntas godkännas under vecka 36 - 37
Mer information om erbjudandet kommer senare.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, VD Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Taggar:

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Dokument & länkar