Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Stämmokommuniké

Årsstämma 27 juni 2013 kl. 10.00, Hamngatan 27, 103 87 Stockholm

   
Vid årsstämma i Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, val av två nya ledamöter, Viveka Ekberg och David Ekberg (ej släkt).

Stämmans beslut om nyval av:

Viveka Ekberg: född 1962
Viveka Ekberg är idag engagerad via styrelseuppdrag i ett flertal noterade och icke noterade bolag.

Viveka har tidigare b.la. varit VD på PP Pension Försäkringsförening, VD på PP Pension Fondförsäkring AB, Nordenchef (Executive Director) på Morgan Stanley Investment Management, Associate Partner och Head of Project Management på Brummer & Partners, Chef för SEB Institutionell Förvaltning, Aktieanalytiker på Alfred Berg Fondkommission samt finansanalytiker och journalist på Affärsvärlden. Viveka har en Civilekonomexamen med inriktning på redovisning & finansiering samt international business från Handelshögskolan i Stockholm.  

Övriga pågående uppdrag; Estea AB, Estea Logistikfastigheter 2 AB, CAG Group AB, Catella AB, Forex Bank AB, SPP Livförsäkring AB, SPP Spar AB samt Stiftelsen Affärsvärlden, STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning)

David Ekberg, född 1978
Transaktionschef Estea AB sedan 2005 samt VD Estea Sverigefastigheter 2 AB sedan 2011

David Ekberg är delägare i Estea AB och har ansvar för marknadsbevakning och transaktioner innefattande bland annat analys, köp & försäljningar. David Ekberg har en examen i juridik och ekonomi från Lunds Universitet samt Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Estea AB, Estea Logistikfastigheter 2 AB, Fastfond Logistik Sverige AB, SFF Logistik Arlanda AB, Estea Förvaltning AB, Svensk Fastighetsfond AB, Fastighets AB Kakelplattan, Divisionsvägen AB, Svensk Fastighetsfond Projekt AB, Svensk Fastighetsfond Märsta AB, SFF Logistik Broby AB, Hus och Lokaler i Sverige AB, Fastfond Aros AB, Fastfond Aros 2 AB, Arena Real AB, Fastfond Stenmyran AB, Fastfond Stenmyran Två AB, Karpflundran AB, Fastfond Grenad AB, Fastighets Aktiebolag Skapplanda Magnettan AB, Estea Nyköping AB, Estea Klädeshandlaren 15 AB, Primedi AB, Stackhouse AB samt Pappersrummet F&H AB.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jockum Beck-Friis, Bertil Åberg, Johan Stern, Johan Eriksson och Cecilia Wennerholm. Jockum Beck-Friis omvaldes som styrelsens ordförande.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, VD Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

  
För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar