Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Stämmokommuniké 2014

Årsstämma 2 juni 2014, Hamngatan 27, 103 87 Stockholm

Vid årsstämma i Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, omval av styrelsens ordförande Jockum Beck-Friis samt ordinarie ledamöter Bertil Åberg, Johan Stern, Viveka Ekberg, Johan Eriksson och David Ekberg. Cecilia Wennerholm har avböjt omval.

Vidare:
Resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning för räkenskapsåret fastställdes.

Stämman beslutade att resultatet skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gånga räkenskapsåret.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, VD Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar