Nordic PM inleder samarbete med Estea AB om uthyrningsuppdrag i Västerås

Nordic PM har tecknat avtal med Estea AB avseende ett utvecklingsprojekt i fastigheten Livia 16 i Västerås.

Nordic PM får via det nytecknade avtalet i uppgift att identifiera nya hyresgäster till Esteas kontorsfastighet Livia 16 i centrala Västerås. Fastigheten, som är strategiskt belägen på Slottsgatan, har bl.a. VLT, Vestmanlands Läns Tidning som hyresgäst. Inom kort kommer även Bianchi Café & Cycles att etablera ett café med showroom i fastigheten, enligt samma framgångsrika koncept som genomförts på Norrlandsgatan i Stockholm. Utvecklingsprojektet innebär att Estea uppdaterar och moderniserar hela byggnaden i syfte att skapa attraktiva och effektiva kontorsytor.

Ytorna i fastigheten utgörs huvudsakligen av kontorslokaler med en sammanlagd uthyrningsbar area om nära 7 000 kvm, varav cirka 2 400 kvm är tomställda i dagsläget. De lediga ytorna fördelar sig över två våningsplan, varav det ena utgörs av en penthousevåning med en exklusiv och rymlig terrass samt strålande utsikt över stadens takåsar.

- Det är mycket glädjande att Estea givit oss detta förtroende och vi ser fram emot ett fruktsamt samarbete. Vi är ju redan etablerade i Västerås och har därmed en bra bild av hyresmarknaden på orten. ”VLT-huset” är en välkänd profilfastighet i staden och befinner sig såväl i ett bra läge som i en intressant utveckling. Vi är nu i inledningsskedet av detta spännande uppdrag och förhoppningsvis kommer vi att kunna infria våra uppdragsgivares förväntningar, säger Jeanette Öhrn, vVD Nordic PM.

- Vi har sökt efter en partner som förstår lokalerna och som kan fungera som ett stöd i detta mycket spännande utvecklingsprojekt. Valet föll då på Nordic PM, som har en god kunskap om den lokala hyresmarknaden. Vi vill nu lyfta ”VLT-huset” till en ny nivå och vi är övertygade om att etableringarna av både Bianchi Café & Cycles och VLT bidrar positivt i detta arbete. Vi kommer kunna erbjuda moderna lokaler med stor dynamik och tillsammans med Nordic PM hoppas vi kunna identifiera fler intressanta hyresgäster, säger David Ekberg, Transaktionschef, Estea AB.
             

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jeanette Öhrn, vVD Nordic PM AB, jeanette.ohrn@nordicpm.se, 08-688 80 03, www.nordicpm.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, david.ekberg@estea.se, 08-679 05 00, www.estea.se

Om Nordic PM AB

Vi på Nordic PM är fastighetskonsulter som förvaltar och förädlar fastigheter som om de vore våra egna. Verksamheten är förlagd till Stockholmsområdet, Södertälje, Uppsala och Västerås och är i huvudsak uppdelad i de fyra affärsområdena fastighetsförvaltning, lokaluthyrning, fastighetsutveckling, och transaktioner. Vårt huvudkontor finns i Globen City, där vi även ansvarar för fastighetsförvaltningen av de kommersiella lokalerna

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på den nordiska fastighetsmarknaden. Estea förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002. Sedan 2012 samarbetar även Estea med den globala fastighetsutvecklaren Goodman Group för nyproduktion av moderna logistikbyggnader i Norden.

Taggar:

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Media

Media

Dokument & länkar