Svensk Fastighetsfond AB ändrar namn till Estea AB

-       Stärkt identitet och fortsatt expansion

Svensk Fastighetsfond AB ändrar namn till Estea AB (nedan ”Estea”). Namnändringen är ett led i att skapa en tydligare företagsprofil och ett starkare varumärke.

Estea, som tidigare har verkat på den svenska fastighets- och kapitalmarknaden, har utökat verksamheten till att omfatta övriga nordiska länder. Genom denna expansion ökar behovet av en tydlig och stark företagsidentitet. I anslutning till namnbytet lanserar Estea en ny hemsida, www.estea.se, som kommer att utvecklas successivt.

”Estea är ett modernt företagsnamn och vi hoppas att vi genom namnbytet skall kunna skapa ett starkt varumärke som står för kreativitet och innovation. Vi vill samtidigt bibehålla vårt fokus på trygghet och långsiktighet i våra relationer till hyresgäster och investerare. Vi tycker att namnet Estea skapar en tydlig och enkel identitet kring oss som företag”, säger Johan Eriksson, VD Estea AB.

Övriga företagsnyheter
Sedan 1 november 2012 äger och förvaltar Estea, genom dotterbolaget Estea Sverigefastigheter 2 AB, fastigheten Klädeshandlaren 15 i centrala Nyköping. Fastigheten omfattar ca 13.000 kvm uthyrningsbar yta och utgör en blandning av kontors- och butiksytor. Fastighetens totala hyresintäkter uppgår till ca 17 mkr per år.

Förvärvet finansierades till del genom en kapitalanskaffning riktad till en begränsad krets av professionella investerare inom Esteas nätverk. Estea har för avsikt att genomföra ytterligare förvärv under första halvåret av 2013 och som ett led i denna expansion planerar bolaget att under februari/mars genomföra en publik emission riktad till allmänheten. Prospekt och teckningserbjudande beräknas vara klart i slutet av februari och kommer att offentliggöras separat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, +46 8 679 05 00
Leif Hansen, Marknadschef Estea AB, +46 8 679 05 00

Om Estea AB
Estea är ett oberoende företag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea förvaltar och äger fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Sedan 2012 samarbetar Estea med den globala fastighetsutvecklaren Goodman Group för nyproduktion av moderna logistikbyggnader i Norden.

Taggar:

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Dokument & länkar

Citat

Estea är ett modernt företagsnamn och vi hoppas att vi genom vårt namnbyte skall kunna skapa ett starkt varumärke som står för kreativitet och innovation. Vi vill samtidigt bibehålla vårt fokus på trygghet och långsiktighet i våra relationer till hyresgäster och investerare och vi tycker Estea skapar en tydlig och enkel identitet kring oss som företag
säger Johan Eriksson, VD Estea AB