Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Avyttrar fastighet i Göteborg.

Stockholm 15 januari 2018– Estea AB:s Investeringsfond, Estea Logistic Properties 5 AB (publ), avyttrar fastigheten Högsbo 26:6 i Göteborg, som ett led i tidigare kommunicerad försäljningsprocess. Fonden ingick andelsöverlåtelseavtal kl 18.00 den 12 januari och frånträde beräknas ske 31 januari 2018. Försäljningspriset är i linje med senaste värdering.

Försäljning sker på ett överenskommet fastighetsvärde om ca 84 mkr före omkostnader och avdrag för latent skatt. Försäljningsprocessen av resterande fastigheter i portföljen fortlöper enligt plan och mer information om eventuella försäljningar och resultaten härav kommer att kommuniceras så snart försäljningsprocessen kommit längre.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

_________________________________________________________________________________

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar