Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Avyttrar fastighet i Nyköping

Stockholm 15 juni 2017 – Estea AB:s Investeringsfond, Estea Logistic Properties 5 AB (publ), avyttrar fastigheten, Caproni 1 vid Skavsta i Nyköping, som ett led i tidigare kommunicerad försäljningsprocess. Fonden ingick ett villkorat aktieöverlåtelseavtal den 28 april. Villkoret är uppfyllt och frånträde beräknas ske 29 september 2017. Köpare av fastigheten är Green Park AB. Försäljningspriset är i linje med senaste värdering.

Försäljningsprocessen av resterande fastigheter i portföljen fortlöper enligt plan och mer information om eventuella försäljningar och resultaten härav kommer att kommuniceras så snart försäljningsprocessen kommit längre.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD/CEO Estea AB, tfn 08 679 05 00,

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & Capital markets Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter genom fonder. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar