Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Avyttrar fastigheter i Stockholm och Göteborg.

Stockholm 18 januari 2018 – Estea AB:s Investeringsfond, Estea Logistic Properties 5 AB (publ), avyttrar fastigheterna Veddesta 2:42 och Kobbegården 6:249 i Stockholm respektive Göteborg, som ett led i tidigare kommunicerad försäljningsprocess. Fonden ingick ett villkorat aktieöverlåtelseavtal den 22 december. Villkoret är uppfyllt och frånträde beräknas ske 30 januari 2018.

Försäljning sker på ett överenskommet fastighetsvärde om ca 141 MSEK före omkostnader och avdrag för latent skatt. Försäljningsprocessen av resterande fastigheter i portföljen fortlöper enligt plan och mer information om eventuella försäljningar och resultaten härav kommer att kommuniceras så snart försäljningsprocessen kommit längre.
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se
  

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se
  

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar