Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Avyttrar sista fastigheten

Report this content

Stockholm 16 april 2018 – Estea AB:s Investeringsfond, Estea Logistic Properties 5 AB (publ), avyttrar fastigheten Myrmalmen 10 i Örebro, som ett led i tidigare kommunicerad avvecklingsprocess av Estea Logistic Properties 5 AB (publ). Fastigheten är den sista i portföljen. Fonden ingick ett Villkorat aktieöverlåtelseavtal med köparen den 13 april, villkoren är nu uppfyllda. Frånträde beräknas ske 28 juni 2018.

Försäljningspris ligger i linje med senaste värdering. Försäljningen innebär att processen för slutlig återbetalning av Kapitalandelslån ISIN: SE0005569662 , nu kan påbörjas. Slutlig återbetalning, enligt ”Allmänna Villkor”, kommer ske snarast möjligt efter frånträdet av fastigheten. Mer detaljerad tidsplan kommuniceras senare.

Säljarens rådgivare har varit Rosengren & CO AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

_________________________________________________________________________________

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar