Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Estea förlänger hyresavtal med Atlas Copco Rock Drills

Stockholm 3 sep 2015 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Logistic Properties 5 AB (publ) har i förtid förlängt befintligt hyresavtal med Atlas Copco Rock Drills AB i fastigheten Myrmalmen 10 i Örebro. Hyresavtalet träder ikraft 2015-10-01 och har förlängts med ytterligare 3 år. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår ca 26,3 Mkr.

Bolaget äger nio fastigheter inom segmentet lager och logistik på en sammanlagd yta om ca 115 000 kvm. Bolagets kapitalandelsbevis är upptagna för handel på Nasdaq OMX obligationslista.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 

Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar