Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Första försäljningen av fastigheter

Stockholm 9 mars 2017 – Förvaltaren Estea AB:s Investeringsfond, Estea Logistic Properties 5 AB (publ), avyttrar fastigheterna, Broby 1:5, Broby 1:6, Grönsta 2:49 samt Telfern 2, som ett led i tidigare kommunicerad försäljningsprocess. Köparen är en internationellt välkänd aktör och mer information kommuniceras i anslutning till frånträdet som sker den 3 april.

-       Överenskommet fastighetsvärde vid försäljningen uppgår till 617 MSEK före avdrag för latent skatt och övriga transaktionsomkostnader.

Investeringskommittén och Styrelsen i Estea AB har beslutat avyttra delar av de fastigheter som ingår i den av Estea AB förvaltade Investeringsfonden Estea Logistic Properties 5 AB (publ). Fastigheterna i Investeringsfonden har delats upp i två separata portföljer, vilket har skett i nära samarbete med externa fastighetsrådgivare. Syftet är att skapa en strukturerad försäljningsprocess med målsättning att uppnå bästa möjliga resultat med hänsyn tagen till pris, möjlig köpare och affärsstruktur.

Försäljningsprocessen av resterande fastigheter i portföljen fortlöper enligt plan och mer information om eventuella försäljningar och resultaten härav kommer att kommuniceras så snart försäljningsprocessen kommit längre.

Fastighetsrådgivare för säljaren har varit CBRE och Wistrand Advokatbyrå har agerat legalt ombud.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD/CEO Estea AB, tfn 08 679 05 00,

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & Capital markets Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter genom fonder. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar